Nepovolovat žádné právo šaría, říká Lea Vojteková

13. 04. 2015 9:03:26
Přemýšlivými články na aktuální strunu si u vás vysloužila stříbro v kategorii Blogerka roku a bronz v Objevu roku. "Kdysi byly hodnoty a kultura jasně dané, teď se sociální inženýři snaží prosadit nesmysly typu gender, podpora multikulti, homo lobby a tak dále," ozývá se. V dnešní Evropě sleduje střet konzervativců a neomarxistů. Mezi blogery iDNES.cz a jejich čtenáři podle ní "jednoznačně převažují ti se zdravým rozumem, tedy ti, kteří ctí přirozený zákon."

Váš první blog na iDNES.cz byla báseň o Ivetě Bartošové, druhý báseň o reformách. Proč jste časem od této formy upustila?

Básně mě v podstatě k blogu přivedly, ráda skládám slova do rýmů. Můj styl byl laděn do takové humornější formy. Jenže časem mi to jednoduše nestačilo. Chtěla jsem psát o závažnějších tématech, což jsem ale básnicky nedokázala vyjádřit. Proto jsem přešla k próze.

Po zavedení povinné registrace pod skutečným jménem na diskusích iDNES.cz jste se z blogu stáhla a vrátila se až za dva roky. Co Vás k oběma těmto krokům vedlo a co se u Vás v mezičase změnilo?

Vedla mě k tomu právě změna diskusí, respektive to, že diskutéři museli poskytnout svou občanku a sdělit své skutečné jméno. Já s tím problém nemám, píši tady pod svým vlastním jménem, ale chápu, že mnoho lidí takové soukromé informace sdělit nechce. V dnešní době se sice za názor zatím nezavírá, ale vyhazuje se z práce.

Odstrašujícím příkladem je případ Justine Saccové, která si dovolila napsat politicky nekorektní vtípek. Následně přišla o práci ředitelky a život se jí obrátil totálně naruby. Já jsem poměrně klidný typ člověka, ale někdy se dokáži rozčílit. Takže kvůli své horké hlavě jsem se na dva roky stáhla. Paradoxně jsem se vrátila opět kvůli své horké hlavě. To mě rozčílila nějaká politická událost, takže jsem o tom prostě musela napsat .

Tepete proti politické korektnosti na všech frontách. Co to podle Vás upřímnost vlastně je a proč se v politice moc nenosí? Jak je to s ní na blozích iDNES.cz?

Upřímnost je podle mě to, když se věci říkají na rovinu. Uvedu příklad z běžného života. Představme si zamilovaný pár. Ona mu pravidelně připravuje například segedínský guláš. On ale kysané zelí nesnáší. Aby ji neurazil, tak ten segedínský guláš bude jíst a bude předstírat, jak mu chutná. Jenže po pár letech to v něm praskne a ten segedín jí hodí na hlavu. Ona se bude divit: ,,Ale proč? Vždyť ti celý čas tak chutnal."

No a to je podle mě riziko neupřímnosti. Neupřímnost, stejně tak jako politická korektnost, postupně vede k vyhroceným vztahům. A proč se upřímnost v politice moc nenosí? Ono je to možná i o strachu. Mnoho politiků se bojí o svá korýtka, takže raději budou přitakávat, raději budou lhát, než aby řekli věci tak, jak jsou.

Musím říct, že mě docela baví reakce na Zemana. Zeman se vyjádřil k uneseným a navráceným holkám z Pákistánu. V diskusi čtu: ,,Zemana nemusím, ale tentokrát s ním souhlasím." Když se Zeman vyjádří k Izraeli, tak v diskusích čtu: ,,Zemana nemusím, ale tentokrát s ním souhlasím." Když se Zeman vyjádří k islámu, tak v diskusích opět čtu: ,,Zemana nemusím, ale tentokrát s ním souhlasím."

Mnoho lidí říká tentokrát a ani si neuvědomuje, že je to skoro vždy. V podstatě Zeman říká věci politicky nekorektně. Obsah je správný, ale forma špatná. No a to hodně lidem vadí. Takže možná lidé chtějí být klamání a mají raději pozlátko. Zřejmě proto se tak daří politické korektnosti.

"V Evropě dochází ke střetu konzervativců a neomarxistů. Na jedné straně máme klasický přirozený zákon osvědčený staletími, na straně druhé jakousi novověkou teorii, která touží všechno relativizovat a na nic nemít pevný názor." Dokázala byste specifikovat ten přirozený zákon a tu novověkou teorii? Která skupina převažuje mezi blogery a čtenáři iDNES.cz? Jak je tomu podle Vás v běžné společnosti?

Novověká teorie staví hlavně na materialismu a relativismu. Podle této teorie nic není objektivní, nic nemůžeme posuzovat s ohledem na dobro a zlo, nic nemá hodnotu. Jestliže ale nic nemá hodnotu, pak i novověká teorie je totálně prázdná. Ekonomické hledisko určovalo kdysi starou levici a starou pravici. Jenže teď se do toho přimíchal i kulturní marxismus, takže je to mnohem složitější. Kdysi byly hodnoty a kultura jasně dané, teď se sociální inženýři snaží prosadit nesmysly typu gender, podpora multikulti, homo lobby a tak dále.

Klasický přirozený zákon je například to, že žena má jisté vlastnosti a schopnosti, které nemá muž. A naopak, muž má jisté vlastnosti a schopnosti, které nemá žena. Existují samozřejmě výjimky, kdy muž může být skvělým pečovatelem a žena zas perfektní vojačkou. Jenže novověká teorie se z toho snaží udělat normál, i když mnoho žen by nejraději bylo v domácnosti. A pak se zavádí nesmyslné kvóty. Co se týká blogerů a čtenářů iDNES.cz, tak podle mého názoru jednoznačně převažují ti se zdravým rozumem, tedy ti, kteří ctí přirozený zákon.

Většinou píšete o menšinách - muslimové, homosexuálové, Romové a další. Hodně různých témat. Jak zvládáte takový záběr?

Ten záběr vyplývá v podstatě z reality. Vidím problémové soužití v jistých lokalitách v České republiky. Vidím problémové soužití v jistých No Go Zones v západní Evropě. Vidím Gay Pride a snahu o kriminalizaci lidí, kteří mají jiný názor na adopci dětí homosexuálními páry. A pak vidím snahu státu o pozitivní diskriminaci, což je cesta do pekel. Docela hezky na tento dvojí metr poukázal Ind Vijay Chokalingam žijící v Americe. Jako Ind byl odmítnut, jako Afroameričan přijat na vysokou školu. Není menšina jako menšina. No a když začne diskriminovat stát, pak máme našlápnuto k totalitě.

Jakým způsobem si utváříte své názory? Uznala jste už někdy argument svého názorového oponenta nebo vždy stojíte za svým? Čeho se to týkalo?

Názory si utvářím hlavně čtením knih, sledováním dokumentů a rozhovory s lidmi. Ano, argument názorového oponenta jsem již uznala. Například v případě hudebníka Řezníka. Když jsem poprvé slyšela tvorbu tohoto muzikanta, byla jsem zhrozena. Dokonce mě napadlo, že něco takového by jednoduše nemělo být produkováno. Avšak právě dotyčný názorový oponent mě přesvědčil, že Řezník je něco jako lakmusový papírek.

Dokud může zpívat on, můžou i kritici islámu volně psát. Dále jsem v podstatě změnila názor na islám. Já jsem kdysi byla takový ten člověk, který říká: ,,Ale islám, to je náboženství jako každé jiné." Jenže pak jsem si začala o islámu zjišťovat pořád více a více informací. Tím se pak můj názor změnil. Vlastně jsem podstoupila něco jako opak xenofobie, i když mě názoroví oponenti právě z xenofobie rádi očerňují.

Těmi neomarxisty jste zřejmě myslela tzv. sluníčkáře. Jak tito lidé podle vás obhajují islám, homosexuály, Romy a proč, když často nejsou ani jedno?

Toto je velice zajímavá, ale obšírná otázka. To by bylo i na další článek. Ale zkusím to zkrátit. Neomarxisty a sluníčkáře jde velice lehce zaměňovat. Možná, že se někteří i prolínají. Klasická marxistická teorie předpokládala, že proletářská revoluce zvítězí nejprve ve vyspělých průmyslových zemích jako jsou Německo nebo Velká Británie a teprve poté se rozšíří na východ. Avšak tato prognóza nevyšla, což bylo pro marxisty hlubokým zklamáním.

Následně přemýšleli, co bylo tou bariérou k dosažení rudé revoluce. A došli k názoru, že hlavní bariérou je západní křesťanská kultura a tradiční hodnoty evropské civilizace, zejména láska k Bohu, rodině a k vlasti. No a tímto se zrodil kulturní marxismus, jehož cílem je evropskou kulturu a její hodnoty rozbít, aby levičáctví mělo volnou cestu k vítězství. Když se podíváme na současnou Evropu, tak ta k neomarxismu skutečně našlápnuto má. Pak tady máme sluníčkáře, kteří to dělají z naivity nebo nevědomosti. U těch vidím šanci na změnu. No a pak jsou takoví, kteří z toho profitují finančně. Tam je to ztraceno, stejně jako u přesvědčených neomarxistů.

Stěžujete si na nesvobodu slova v některých médiích. Proč se někde nesmí psát a říkat, co kdo chce?

Tak ono hodně záleží na majiteli určitého média. V případě, když majitel chce prosadit své názory, pak zavede cenzuru pro názory jiné. Taky záleží i na reklamě. Jestliže nějaký důležitý zadavatel reklamy řekne, že tohle a tohle tam nechce, pak někteří bohužel couvnou. To jsou ale soukromá média. Ta na takové jednání doplatí odlivem čtenářů nebo diváků. Horší ale je, když se podobně chová veřejnoprávní médium.

Proti marxistům zarputile bojoval i Adolf Hitler. Četla jste jeho Mein Kampf? Myslíte, že by tato kniha měla být zakázána?

Musím se přiznat, že Mein Kampf jsem nečetla, takže neumím úplně posoudit, jestli by tato kniha měla být zakázána nebo ne. Ale obecně si myslím, že zakazovat knihy nemá velký smysl, respektive taková kniha může posloužit i jako výstraha a odstrašující příklad. Co se týká Hitlerova boje proti marxistům, on proti nim bojoval, protože je považoval za konkurenci. Nacistická ideologie dále čerpá z antikapitalistického socialismu, přivlastňuje si prvky kolektivismu či sociální demagogie.

Byla zavedena sociální opatření a podporován rovnostářský a polovojenský národní étos. Hitler sám razil heslo Rovnost všech rasových Němců. Legální rozdíl mezi dělníkem a úředníkem byl zrušen a docházelo ke glorifikaci dělníka. Po roce 1939 došlo k socializaci hospodářství a zavedení centrálního plánovaní. Marxisté vyzdvihovali lidi na základě třídy, nacisté zas na základě rasy. Ale většinu věcí měli hodně podobných.

Není to trochu předsudek, když jste ji ani nečetla?

Ono není nějak v lidských silách přečíst všechny knihy světa. Takže člověk si musí jistým způsobem vybírat. Někdo možná četl Mein Kamf, ale nečetl zas knihy, které jsem četla já. Já čtu ráda a hodně, ale například jsem nečetla ani Padesát odstínů šedi. Avšak četla jsem recenze na tuto knihu, některé byly velice vtipné, a můžu říct, že tato kniha na Nobelovu cenu za literaturu zřejmě aspirovat nebude. V podstatě jsem se poučila ze zkušenosti jiných, kteří tu knihu četli. Ušetřila jsem čas a mohla jej věnovat jiné knize.

"Pokud se, milí politici, nerozhoupete, tak vstoupíme do politiky, a vyhrajeme volby, a jako vítězové voleb vás, milí muslimové, nameleme na masokostní moučku," píše Objev roku Martin Konvička na sociální síti. V našem dotazníku o Vás prohlásil, že jste "mimořádně odvážná Dáma". Odstrašilo Vás to?

Ne, protože jsem pochopila, že Martin Konvička své kontroverzní výroky nemyslí doslovně. Člověk někdy plácne něco, co by pak nejraději vzal zpět. Jenže když je to už jednou napsáno, tak to vymazat moc nejde. Mě spíš děsí, když imámové v mešitách po celé Evropě kážou o nenávisti vůči Židům a nevěřícím. Antisemitismus neustále stoupá a podle statistik je nejvíce živen právě lidmi s muslimským vyznáním. To potvrzuje i vrchní pražský rabín David Peter. Docela děsivý je i případ, kdy belgická pojišťovací firma odmítla židovské školce v Bruselu prodloužit pojištění. Podle zástupců firmy je to totiž vysoce rizikové, a to kvůli narůstajícímu počtu antisemitských útoků.

Kam se to Evropa dostává? To si vážně musíme zopakovat historii? Jsme až tak zaslepeni a nepoučitelní? Dále mě docela děsí, když se určití lidé snažili Martina Konvičku vyhodit z práce kvůli jeho názoru na islám. Já si muže, kteří se staví proti islámu, vážím. Proč? Protože my ženy bychom měly být proti islámu už z principu, jelikož na islám doplácejí nejvíce ženy. Nám jde o krk. A taky kvůli jisté ženské solidaritě

Doporučuji dokument Honor Diaries. Každý, kdo říká, že islám je mírumilovné náboženství, v podstatě říká, že ponižování, nesvoboda, pedofilie, mrzačení a týraní žen jsou v pohodě. Jak říkají muslimky v tomto dokumentu: ,,Islám je institucionalizovaná misogynie, tedy nenávist k ženám." Mužům v islámu nehrozí ztráta svobody až tak jako právě ženám. Naopak, muži by tam mohli dát beztrestně průchod svým agresivním choutkám. Takže o to více si vážím mužů, kteří se snaží ženy před islámem ochránit.

"Nelze říct, že islám je fajn a pak po zákonodárcích vyžadovat jeho potlačení. Musíme se k tomu nějakým způsobem postavit, jestliže chceme zachránit Evropu." Jaký je Váš recept na záchranu Evropy a jak byste postupovala při jeho aplikaci?

Jednotný recept na záchranu Evropy dát nelze, jelikož situace u nás a na Západě je docela jiná. Proto napíši svůj recept na záchranu České republiky. V podstatě stačí jenom pevně vyžadovat naše zákony.

Volební právo pro cizince by mělo být podmíněno daňovou rezidenturou minimálně na 5 let. To by zabránilo tomu, aby si politici své voliče v podstatě dováželi, jak to dělali a přiznali politici ve Velké Británii.

Volební právo pro cizince dále podmínit absolvováním testu ze znalostí českých reálií a testu z českého jazyka. To by napomohlo právě integraci cizinců.

Nepovolovat žádné právo šaría.

Nepovolovat ani žádné šátky na školách. Někteří si možná řeknou, že takový šátek je vlastně jenom kus oblečení a proč to chceme zakazovat. Jenže ono to souvisí s tím, že ostatní žáci, nemuslimové, by byli na školách diskriminováni. Kromě toho se jedná v podstatě o boj dvou práv - právo ženy nosit si, co chci, a právo ženy odmítnout nošení toho, co nechci. Jak víme, tak mnoho žen je právě k nošení šátku, hidžábu, nuceno. Takže které z těchto práv je důležitější? V neposlední řadě je to proces. Nejprve povolíme šátky, pak povolíme halal maso, potom výstavbu mešit. No a nakonec tady máme No Go Zones. Přesně takovým způsobem to vzniklo na Západě.

Poučit se z chyb druhých.

Nepřijímat žádné kvóty uprchlíků, kdyby je náhodou Brusel nařídil.

Být sebevědomým a hrdým národem.

Co byste vzkázala svým čtenářům?

Svým čtenářům bych chtěla hlavně poděkovat za podporu a za to, že mě čtou. Velice si toho vážím a snad je moje články něčím obohacují. Hlavně si zachovejte kritické myšlení, nedejte se zviklat pachateli dobra a nepodléhejte nesmyslným dogmatům. Děkuji a hezký den přeji.

Adam El Chaar

Nominace na Blogera roku

Autor: Blog Info | pondělí 13.4.2015 9:03 | karma článku: 43.65 | přečteno: 8363x

Další články blogera

Blog Info

Úplná pravidla ankety Bloger roku 2018

Tato úplná, pro anketu závazná pravidla budou zveřejněna po celou dobu trvání ankety na internetové adrese https://info.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=706248

25.3.2019 v 9:42 | Karma článku: 3.37 | Přečteno: 101 | Diskuse

Blog Info

Je to tu! Začíná Bloger roku 2018. Soutěžte s námi a vyhrajte!

Další rok, další soutěž, další výherci! I letos vyhlašujeme soutěž o TOP blogerku a blogera roku, zkrátka ty nejlepší, které může blog iDNES.cz nabídnout. Kdo letos vyhraje? Rozhodujete o tom vy, čtenáři!

25.3.2019 v 9:00 | Karma článku: 12.16 | Přečteno: 1393 | Diskuse

Blog Info

Vylosováno. Pětice výherců dostane knihu Žena na tahu. Jste mezi nimi?

I poslední soutěž loňského roku je už za námi a "holka z Moravy" Zuzka Hubeňáková vylosovala pětici těch šťastných, kteří v nejbližších dnech dostanou knihu Žena na tahu.

7.1.2019 v 9:23 | Karma článku: 8.07 | Přečteno: 401 | Diskuse

Blog Info

Toužím po "opravdové" knížce, říká Zuzana Hubeňáková

„Holka z Moravy“, co je ekonomka a u toho píše blogy a fejetony. A když toho má dost, zveřejní všechno v knize. Zkrátka Zuzana Hubeňáková, aktuálně s želízkem v podobě knihy Žena na tahu. Chcete si ji přečíst? Zahrajte si!

19.12.2018 v 8:00 | Karma článku: 14.70 | Přečteno: 1128 | Diskuse

Další články z rubriky Kultura

Eva Šamánková

Hříšnice

Slunné sobotní odpoledne na pláži u moře, mladí manželé a jejich malý syn. Dokonalá idyla... Zdání však klame. Dříve než se o slovo přihlásí večer, jizvy starých ran se otevřou a dojde k tragickému zločinu...

26.3.2019 v 11:02 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 31 | Diskuse

Vlasta Fišrová

Za vším hledej ženu

Dnes je 55 let od rozhodnutí zlikvidovat kdysi královské město Most. Naštěstí se ale zachoval vzácný kostel Nanebevzetí Panny Marie, který kvůli uhlí přesunuli na kolečkách. Víte, že za záchranou této památky je zdejší žena?

26.3.2019 v 10:25 | Karma článku: 5.30 | Přečteno: 122 | Diskuse

Karel Sýkora

The Smiths – There Is A Light That Never Goes Out

The Smiths byla anglická rocková hudební skupina, jež působila v letech 1982 - 1987. Jádro skupiny tvořil textař Steven Morrissey a kytarista Johnny Marr, dalšími členy byli baskytarista Andy Rourke a bubeník Mike Joyce.

26.3.2019 v 9:04 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 33 |

Stisk Studentský deník

Z duše rovnou na Instagram. Jde poezie s dobou?

Jeden ruský básník řekl: ,,Nikde nenajdete poezii, jestliže ji nenosíte v sobě." Zamyslím-li se nad otázkou, kde najít poezii, napadají mě knížky nebo divadla. O to víc mě překvapilo, když jsem našla nové umělce na Instagramu.

25.3.2019 v 12:26 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 71 | Diskuse

Karel Sýkora

Narativní kategorie času v biblickém textu Ex 2,1–22

Čas v literárním díle nabývá různých podob. Rozlišuje se čas vypravování (čas vypravěče), který je dán volbou a použitím kompozičních prostředků, a čas vyprávěný (někdy označován jako čas syžetový nebo čas fabulární).

25.3.2019 v 7:33 | Karma článku: 6.36 | Přečteno: 113 |
Počet článků 703 Celková karma 0.00 Průměrná čtenost 7725

Adminy blogu jsou Patrik Banga, Tereza Janků, Karel Boháček a Kateřina Mikovcová. Pokud chcete komukoli z nich napsat, adresa je vždy: jmeno.prijmeni@idnes.cz. Nebo pište na společnou adresu admin.blog@idnes.cz.

Facebook Blog iDnes


 

Najdete na iDNES.cz